Under årsmötet den 8 mars 2016 skedde en del förändringar i Galleri KVIS styrelse och på fotografiet ovan syns de flesta av oss som ingår i den nya styrelsen. Från vänster Ulrika Liljenström (ledamot), Eva Bengtsson (vice ordförande), Margaretha Persson (sekreterare), Christina Karlsson (ordförande), Lars Persson (kassör), Leif Lindén (ledamot), Ann-Magreth Albin (ledamot). Suppleant Greta Wetterlöf Rhodin saknas på fotografiet.

Galleri KVIS ordförande Christer Carlsson valde att avgå efter 8 år som ordförande. Christer Carlsson är en av de eldsjälar som var med och startade upp galleriet 2007. Vi är många som är tacksamma för detta initiativ, för vem skulle vilja bo i en kommun där det inte finns något galleri? Det är viktigt att det finns ett galleri på orten där man bor. Ett galleri är en plats där människor ges möjlighet att uttrycka sig och utbyta erfarenheter genom att ställa ut såväl konst som hantverk och genom att besöka de utställningar som arrangeras. Galleri KVIS är en plats för inspiration, utveckling och välmående.

Den här bloggen har vaknat ur sitt idé efter ett års vila; de senaste fem inläggen är som ni ser nyligen uppdaterade. I fortsättningen kommer den här sidan att uppdatera er om vad som händer på Galleri KVIS. Vi har många spännande projekt och utställningar på gång så håll ögonen öppna och känn in den nya vinden av konst som sakta men säkert blåser in i Galleri KVIS.

Nu är det vår och vi i den nya styrelsen ser fram emot ett spännande år i konstens tecken, på Galleri KVIS tillsammans med såväl utställare som besökare!

Ordförande

Christina Karlsson